Temafloor P300

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturošs epoksīda pārklājums.

CE
  • Izturīgs epoksīda pārklājums
  • Tūkstošiem toņu, tai skaitā metāliskie
  • Bez salaiduma vietām un pašizlīdzinošs

Pārklājums

  • Pilnīgi spīdīgs

Apraksts

Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturošs epoksīda pārklājums.


Produkta īpašības

• Laba nodilumizturība. • Iztur ūdeni, eļļas, taukvielas, ķimikālijas un vājus neoksidējošu skābju šķīdumus, sārmu un sāļu šķīdumus. Oksidējošu skābju un balinātāju šķīdumus iztur tikai atsevišķu šļakatu veidā. Pieejama atsevišķa ķīmiskās noturības tabula. • Sausumā iztur +70 °C karstumu, iegremdētā stāvoklī +60 °C. Neiztur lielas, atkārtotas, pēkšņas temperatūras pārmaiņas. • Pašizlīdzinošs. • Temafloor Flex cietinātājs padara krāsoto virsmu elastīgu un līdz ar to pasargā betonu no plaisāšanas. • Pieejami arī RAL EFFECT metāliskie toņi.


Ieteicamais pielietojums

• Spēcīgai mehāniskajai un ķīmiskajai iedarbībai pakļautas vecas un jaunas betona grīdas rūpniecības un noliktavu telpās, darbnīcās, piemēram, ražošanas vai papīra mašīnu vienības un koridori. Piemērota arī autostāvvietām, garāžām, komerctelpām, iepirkšanās centriem, restorāniem un kafejnīcām.


Patēriņš

Patēriņš betona grīdām vidēji ir: pie plēves biezuma 0.3 mm patēriņš ir apm. 3 m²/l un pie plēves biezuma 0.5 mm patēriņš ir apm. 2 m²/l. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no virsmas porainības, līdzenuma un uzklāšanas metodes.


Atšķaidītājs

Solventfree


Uzklāšanas nosacījumi

Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Virsmas atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%. Darbu veikšanas un produkta žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +15°C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80%.


Virsmas sagatavošana

Pirms slīpēšanas vienmēr ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli nomazgāt taukvielas, eļļas un citus netīrumus. Noslīpēt, nofrēzēt vai ar vakuuma skrošstrūklošanu noņemt vecās krāsas paliekas. Izvēlēties attiecīgajām telpām piemērotāko metodi. No iedobumiem iztīrīt atlupušo materiālu. Ar piemērotu instrumentu atvērt plaisas. Kad pirmsapstrāde pabeigta, rūpīgi notīrīt atlupušo materiālu un putekļus ar putekļusūcēju. Vismas stiepes izturībai jābūt virs 1.5 MPa. Lietošanai uz cementa izlīdzināšanas klājuma: pārbaudiet savienojamību ar izlīdzinošā klājuma ražotāju.


Krāsošana Darbarīku tīrīšana

Šķīdinātājs Thinner 1029 vai 1031.


Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Temafloor P300: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l.


Izturīgs epoksīda pārklājums

Temafloor P300 iztur spēcīgu mehānisko un ķīmisko iedarbību rūpniecības, tirdzniecības un noliktavu telpās, darbnīcās u.c.

Product usp1prof_img
Garage floor

Tūkstošiem toņu, tai skaitā metāliskie

Temafloor P300 var tonēt dažādos toņos, tai skaitā metāliskajos, piemēram, atbilstoši RAL Effect kolekcijai, jo ir pieejama bāzes krāsa ar alumīnija pigmentiem.

Product usp2prof_img
Amusement park

Bez salaiduma vietām un pašizlīdzinošs

Temafloor P300 ir pašizlīdzinošs pārklājums, kuru var uzklāt ar regulējamo tērauda lāpstiņu. Izmantojot iztēli un dažādas tehnikas, var veidot individuālas un krāsainas dizaina grīdas.

Product usp3prof_img
Design floor
Latvian
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv